คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรมละหมาดขอพร (ฮายัต)

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมละหมาดขอพร (ฮายัต) ต่อพระผู้เป็นเจ้า ให้ประทานความจำเริญในการปฎิบัติงานของบุคลากรคณะ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรมุสลิม เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง

แกลเลอรี่