คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัลประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2564

แกลเลอรี่