คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีจัดประชุมชี้แจงการประเมินปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 1/2564

วันนี้ (2 เมษายน 2564) ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีจัดประชุมชี้แจงการประเมินปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 1/2564 โดยมีประธานหลักสูตรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุมรับฟัง

แกลเลอรี่