คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 27

           

     ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 27 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ  โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท/ท่าน ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ได้ที่ www.knit.or.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่