คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหาร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์​ฯ เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว อ.ยะพา เจะนิ อดีตอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วันนี้ 14 มีนาคม 2566 อ.ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์​และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ และบุคลากร คณุะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัว อ.ยะพา เจะนิ อดีตอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา

แกลเลอรี่