คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

งานเลี้ยงกีฬาบุคลากรจันทน์กะพ้อครั้งที่ 7

วันที่  15   มีนาคม   2566   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ  กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรจันทน์กะพ้อครั้งที่  7 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 1) มีการรับประทานร่วมกัน ชมวีดิทัศน์ประมวลภาพ บรรยากาศการแข่งขันกีฬาบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในคณะต่อไป  

 

 

แกลเลอรี่