คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ (constructive feedback & listening with heart) รุ่นที่ 2 - 4

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ (constructive feedback & listening with heart) เพื่อการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive feedback) เปลี่ยน ความคิดและใช้เครื่องมือในการให้คำติชม (Feedback) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งฝึกทักษะการสื่อสารด้วยการฟัง เพื่อการสะท้อนให้เห็นตัวตน และการเรียนรู้ การมองให้เห็นคุณสมบัติของคู่สนทนาอย่างแท้จริง

โดยโครงการฯ กำหนดค่าลงทะเบียน ท่านละ 3000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่

คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : 0994469266

Line: @thailocalsu

E-mail: thailocalsu@hotmail.com

คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : 0905567372

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด