คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

            ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม ได้ดำเนินงาน "การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital Maturity Model (DMM), Transformation Readiness towards Digital University มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานะความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการ ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยสถาบันฯ จะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ส่งต่อให้กับภาคนโยบายต่อไป

            ขณะนี้ สถาบันคลังสมองของชาติได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับการสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (DMM) อนึ่ง สถาบันฯ เห็นว่าท่านมีบทบาทและภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและคณะทำงาน (ผู้บริหาร/อาจารย์/งานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้อง) เข้าร่วมทำแบบสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยสามารถลงทะเบียนกรอกแบบสํารวจได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาแนวทางการสำรวจได้จากลิงค์และ คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ เมื่อท่านทำแบบสำรวจความพร้อมฯ ส่งมาแล้ว ทางโครงการฯ จะส่งผลการสำรวจกลับไปยังท่านเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานต่อไป โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานท่านสู่สาธารณะ อีกทั้งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ และการสำรวจความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลได้ที่ https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด