คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าหารือผู้บริหาร เทศบาลตำบลปะแต ทำความร่วมมือจัดค่ายวิศวกรสังคม

วานนี้ (28 มี.ค. 2566) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อ.ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และ อ.สรียา หมัดอาด้ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบปะตัวแทนผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลปะแต เพื่อปรึกษาหารือ ขอความร่วมมือจัดทำค่ายวิศวกรสังคม ณ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่