คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมมอบชุดครุยบัณฑิตในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มรย.

วันนี้ (30 มี.ค. 66) คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดี อ.ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดี อ.ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นตัวแทนอาจารย์มอบชุดครุยให้แก่ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายว่าที่บัณฑิต ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มรย. ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่