คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

วันนี้ (30 มี.ค. 66) ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.สรียา หมัดอาด้ำ ผอ.สำนักงานคณบดี ต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เข้าพบเพื่อหารือการคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พร้อมยื่นหนังสือเพื่อให้ทางคณะนำเสนอชื่อที่เหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการฯ ต่อไป

แกลเลอรี่