คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2566 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership's mindset) ” รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2566 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership's mindset) เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการเป็นผู้นำที่จะนำองค์กรหรือหน่วยงานให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง ได้แลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ในการเป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง รวมถึงการทบทวนทักษะของผู้นำ ทั้งการฟัง การถาม การสอนงาน การมอบหมายงาน การจัดเวลา ที่สามารถดึงศักยภาพของผู้นำที่มีอยู่ในตัวตนออกมา พร้อมทั้งได้รับการฝึกความคิดและ การใช้บทบาทที่ถูกต้องในการเป็นผู้นำ

โดยโครงการฯ กำหนดค่าลงทะเบียน ท่านละ 3900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 30  มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 – 6  กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่

คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : 0994469266

Line: @thailocalsu

E-mail: thailocalsu@hotmail.com

คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : 0908867372

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.thailocalsu.com

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด