คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลางและกฎหมายด้านบัญชี”

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลางและกฎหมายด้านบัญชี ภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน เพื่อลดความผิดพลาดป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก” รุ่นที่ 5 – รุ่นที่7 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงแนวคิดการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของส่วนราชการ หลักการและนโยบายบัญชี ผังบัญชี และรูปแบบรายงานการเงิน การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการ ซึ่งเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของหน่วยเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นต้น

โดยโครงการฯ กำหนดค่าลงทะเบียน ท่านละ 3900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่

คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : 0994469266

Line: @thailocalsu

E-mail: thailocalsu@hotmail.com

คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : 0908867372

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.thailocalsu.com

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด