คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

งานบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM) และสื่อ INFOGRAPHIC เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและองค์กร

ด้วยงานบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้

(KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM) และสื่อ INFOGRAPHIC เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและองค์กร"

หัวข้ออบรม

-เข้าถึงและเข้าใจเทคนิคการจัดการความรู้ (KM)

-จัดทำเนื้อหา KM อย่างไรเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย

-การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการจัดการความรู้

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

ค่าลงทะเบียน

2,000 บาท

ช่องทางชำระเงินค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ฝากถอนคืน)

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ - ออมทรัพย์

สาขา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เลขที่บัญชี : 131-073803-2

ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566

สนใจสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/oCx1i

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

02-244-5702 และ 02-244-5755

มือถือ 097-164-1922

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่