คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิยืมครุภัณฑ์ Tablet คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2566 (เพิ่มเติมรอบ 2)

ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติและภาค กศ.บป. ยื่นจำนงผ่านระบบออนไลน์ และมีสิทธิ์ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ต รายชื่อดังที่ประกาศในลิ้งก์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ojHg6qO2JyiIJjeDWjnOyjQ8O0Tr870qB_V2zIccJfc/edit?usp=sharing 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยืม สามารถดาวโหลดเอกสารสัญญา https://human.yru.ac.th/web59/page/748
กรอกข้อมูลและให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรลงนาม
สามารถนำมายื่นขอรับเครื่องแทบเล็ตได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.