คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ (เต็มเวลา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ (เต็มเวลา) ตำแหน่ง อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ลิงก์ประกาศฯ https://drive.google.com/file/d/1I7O3R1-oJo9uYou1DwVOt0jhC_9ynJvJ/view?usp=sharing
กรอกใบสมัครผ่านออกไลน์ ผ่านลิ้งก์ https://forms.gle/udBpqLmviQhp1s6z5 (ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2566)