คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 18 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

1. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตรฯ
2. ประกาศ วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาธุรการหลักสูตรฯ

สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กันยายน 2566
ได้ที่ https://forms.gle/9B4GSaexCpmK9BaM7