คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

รับสมัครนักกีฬา คณะมนุษยศาสตร์ฯ สำหรับนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักกีฬา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่สนใจ

โดยสามารถเข้าไปกรอกแบบรับสมัครได้ที่ ลิ้งค์ ข้างล่าง

แบบฟอร์มใบสมัครนักกีฬา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์