สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้ง

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 603A อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

โทรศัพท์

Tel. 0-7329-9699 ต่อ 52600

 

อีเมล์

Email : infosci@yru.ac.th

 

Facebook

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์