การจัดการสารสนเทศภาครัฐและเอกชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้น 6 ห้อง 603A, อาคาร 24

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทร. 0-7329-9699 ต่อ 52600

อีเมล์ : [email protected]