สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมการเรียนการสอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานต่างๆ

แกลเลอรี่