สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแสดงชุด นาฏยศัพท์เมรีทเวนตี้เฟิร์สเซ็นจูรี

การแสดงชุด นาฏยศัพท์เมรีทเวนตี้เฟิร์สเซ็นจูรี 
เป็นการแสดงครั้งแรกของนักศึกษาทุกๆคนในหลักสูตรสำหรับเวทีกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจในการฝึกซ้อม ทุกคนมีความตื่นเต้นเมื่อขึ้นเวที (อาจารย์ตื่นเต้นยิ่งกว่า) แต่ทุกคนก็แสดงความสามารถและศักยภาพของหลักสูตรของเราออกมาได้ดี ขอบคุณพวกเราทุกๆคนมากๆค่ะ

แกลเลอรี่