สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดประชุมคณะกรรมนักศึกษาในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมนักศึกษาในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1 ของปีการศึกษา 2559 การจัดประชุมในครั้งนี้ก็เพื่่อชี้แจ้งแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาภายในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และสามารถดำเนินงานกิจกรรมต่างๆได้

แกลเลอรี่