สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ ให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ ให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์บุปผา ไชยแสง ประธานหลักสูตร มาเปิดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ทุกๆท่านในหลักสูตรที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย งานเลี่ยงรุ่นน้องในหลักสูตรในช่วงค่ำคืนที่ผ่านบรรยากาศเต็มด้วยความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่น้องและระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตรด้วยกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ดีมากๆและแสนอบอุ่น เพราะพวกเราคือครอบครัวสารสนเทศศาสตร์

แกลเลอรี่