สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดพิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมหลังใหญ่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และมอบทุนการศึกษาในวันนี้อีกด้วย 
ทั้งนี้คณาจารย์ในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ และนักศึกษาในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครูในปีการศึกษานี้2559 โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2 นำพานขึ้นไหว้ครูของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งบรรยากาศเต็มเป็นด้วยความปลื้มปิติของคณาจารย์

แกลเลอรี่