สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการยืนยันจากหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (MAC Address)

ลิงค์การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการยืนยันจากหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (MAC Address)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด