สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์”

เมื่อวันที่17พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์”และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบาร ณ หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ้งจัดโดย ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่