สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ชุติมา คำแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ปี2 ได้พบปะนักษาและให้คำปรึกษาในกิจกรรมต่างๆ

แกลเลอรี่