สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ปี3 ได้พบปะน้องๆปี1 ซึ่งได้ร่วมกันเล่นกิจกรรมต่างๆและได้พูดคุยให้คำแนะนำทั้งในเรื่องการแต่งกายและ การเรียน

แกลเลอรี่