สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิบัติการจิตอาสาช่วยงานห้องสมุดโดยลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 5 เพื่อเรียนรู้และช่วยงานห้องสมุดในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2560) นศ.หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ปี 2 จำนวน 18 คน ปฏิบัติการจิตอาสาช่วยงานห้องสมุดโดยลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 5 เพื่อเรียนรู้และช่วยงานห้องสมุดในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 โดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่การประทับตราลงตัวเล่ม ติดใบกำหนดส่ง วิเคราะห์เลขหมู่ ลงรายการ worksheet คีย์ข้อมูลป้อนระบบ PLS ปริ้นท์สันหนังสือและนำหนังสือขึ้นชั้น

แกลเลอรี่