สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา ในกิจกรรมแนะแนวการศึกษา "ภารกิจพิชิตฝัน"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ม.ราชภัฏยะลา ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา ในกิจกรรมแนะแนวการศึกษา "ภารกิจพิชิตฝัน" โดยมีน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดยะลาประมาณ 500 คนเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความสนใจในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นจำนวนมาก

แกลเลอรี่