สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนะนำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา จำนวน 25 คน

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. นศ.หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแนะนำศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมแนะนำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา จำนวน 25 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโลกทัศน์แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยาที่ได้มาศึกษาดูงานแล้ว ยังถือว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ดีๆ ในการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมให้เกิดขึ้นจริงแก่นักศึกษาในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

แกลเลอรี่