สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรภ.ยะลา ขอเชิญ นศ. และบุคลากร ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนักศึกษาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ “Sharpening Your English Skills” ซึ่งกำหนดจัดทุกวันพุธ และวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้อง Self - Access Center (SAC) ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กำหนดการ

1.นักศึกษา (ทุกวันพุธ เวลา 13.30 - 15.00 น.)

2.บุคลากรสายวิชาการ (ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น.)

3.บุคลากรสายสนับสนุน (ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30 - 12.00 น.)

                                                                           คลิกเพื่อลงทะเบียน: https://goo.gl/gmuTFa

แกลเลอรี่