สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

"ครอบครัวสารสนเทศบุกแล้วครั้งที่1!!เชิงรุกประชาสัมพันธ์"

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 อาจารย์ชุติมา คำแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรลงพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อ แนะแนวทางในการเรียนในสาขาวิชา แนะแนวอาชีพที่สามารถประกอบได้หลักจบการศึกษาจากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ไปแล้ว และได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกนี้ทางหลักจะขึ้นเป็นระยะๆซึ่งแผนในการลงพื้นที่ไปตามโรงเรียนต่างๆทั้งหมด10ครั้งๆละ2โรงเรียน

แกลเลอรี่