สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครอบครอบครัวสารสนเทศบุกแล้วเป็นวันที่2!! "เชิงรุกประชาสัมพันธ์"

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 อาจารย์ชุติมา คำแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรลงพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่แนะแนวให้กับโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิเพื่อแนะแนวทางในการเรียนในสาขาวิชาสารสนเทศ แนะแนวอาชีพที่สามารถประกอบได้หลักจบการศึกษาจากสาขาวิชาไปแล้ว ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก และมีความสนใจในการเรียนในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทั้งนี้กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกนี้ทางหลักสูตรจะจัดขึ้นเป็นระยะๆซึ่งมีแผนในการลงพื้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปตามโรงเรียนต่างๆทั้งหมดโดยประมาณ 10 ครั้งๆละ1-2 โรงเรียนในแต่ละพื้นที่

แกลเลอรี่