สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ ห้องสมุดชุมชนบ้านอิกเราะห์ชุมชนภูมี ต.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

หลักสูตร สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ ห้องสมุดชุมชนบ้านอิกเราะห์ ชุมชนภูมี ต.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และจัดกิจกรรมสนุกๆในวันเด็ก ทั้งเล่นเกม จับฉลากมอบของขวัญให้เด็กๆ แถมมอบของรางวัลแก่เด็กๆที่มีเกรดเฉลี่ยสูงๆ 3.50 ขึ้นไป 

แกลเลอรี่