สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในกิจกรรมแนะแนว ภารกิจ พิชิตแอดมิชชั่น Dek-D TCAS

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในกิจกรรมแนะแนว ภารกิจ พิชิตแอดมิชชั่น Dek-D TCAS ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

แกลเลอรี่