สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิเทศก์นักศึกษา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องสมุดประชาชนภูเก็ต และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ Cic ภูเก็ต

อาจารย์ชุติมา คำแก้ว นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องสมุดประชาชนภูเก็ต และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ Cic ภูเก็ต

แกลเลอรี่