บุคลากร

อาจารย์ ดร.อิทธิชัย สีดำ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-632 (54600)

อีเมล์ : [email protected]


นายมูฮัมหมัด เจ๊ะซอ
(เจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-632 (54600)

อีเมล์ : [email protected]