ขอเชิญทุกท่านร่วมชม " หนังตะลุงรณรงค์การเลือกตั้ง เลือกคนดี ไม่ซื้อเสียง" ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.35 - 12.55 น. ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมชม " หนังตะลุงรณรงค์การเลือกตั้ง เลือกคนดี ไม่ซื้อเสียง" ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.35 - 12.55 น. ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา