อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหลักสูตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

21 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา โต๊ะตาหอ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชันปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ในโครงการ"มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม" เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา