รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3 "การบริหารรัฐไทยในยุค DISRUPTION"

11 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63 คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิมยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "การบริหารรัฐไทยในยุค DISRUPTION " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม ประกอบด้วย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้แก่ 
1. นางสาวนันทิการต์ ลาเย็น  2. นางสาวชลธิดา หามะ  3. นางสาวนูรีตา สาแม  #ได้รับรางวัลชมเชย (ได้ที่ 4 จาก 16 ทีม)