รางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 8

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรัญญา เจ๊ะดุหมัน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์