รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 8

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น

        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดี กับนางสาวจิดาภา โต๊ะตาหอ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์