รางวัลบุคคลดีเด่น

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษาดีเด่น

            หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอับดุลเราะมาน อาแวกือจิ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทเดี่ยวปี 2563 เนื่องในวันราชภัฏ'63