งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่ธรรมดา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศ (Best Film) หนังสั้นทักษะวัฒนธรรมฯ ขัดกันฉันมิตร ปีที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

      ขอแสดงความยินดีกับ นายอัจญมัล เริงสมุทร นักศึกษาชั้นปีืั้ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และทีมงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่ นายอิฟฟาน ยูโซะ คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ และนายสิกรี มุเสะ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Best Film) พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร ในโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมฯ ขัดกันฉันมิตร ปีที่ 2 โดยมี 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ และเข้าร่วมจัดแสดงหนังสั้น ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น 9 ห้างสรรพสินค้า Central World กรุงเทพฯ ซึ้งโครงการนี้จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  รวมกับศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(Thai PBS )

แกลเลอรี่