งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลชนะเลิศ ยิงธนูระดับนานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย

     ขอเเสดงความยินดีกับ นายฟัตฮุดดีน ดีเยาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการเเข่งขันยิงธนูพื้นเมือง Mistac'19 "MUSLEH INTERNATIONAL STUDENTS TRADITIONAL ARCHERY CHAMPIONSHIP" ระดับนานาชาติ ณ Camp Binasemangat รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 500 คน 100 กว่าสถาบันการศึกษา จากประเทศมาเลยเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และไทย

     โดยผลการแข่งขัน นาย นายฟัตฮุดดีน ดีเยาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Kneel Down Shooting ระดับมหาวิทยาลัย yes

     อีกทั้ง นางสาวอาซียะห์ เจ๊ะแม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรจุลชีววิทยา สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภท Faster Shooting ระดับมหาวิทยาลัย และนางสาวมารีแย แลแร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

แกลเลอรี่