งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คนเก่งของหลักสูตรภาษาไทย ค.บ.คมส.มรย.คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2562

          คนเก่งของหลักสูตรภาษาไทย ค.บ. คมส. มรย.คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 

          นางสาวอาเเอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่4 คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยมีหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรูญโรจน์ ปนัดดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี กรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่