งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัล "นักศึกษาต้นแบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562  ณ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นายอัสรี  ยูโซะ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัล "นักศึกษาต้นแบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" จากพลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4   

แกลเลอรี่