งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย( American Chamber of Commerce in Thailand - AMCHAM )

มูลนิธิทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย( American Chamber of Commerce in Thailand - AMCHAM ) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ทุน โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 25,000 บาท/ปีการศึกษา ได้แก่

1.  นางสาวแอนนิต้า  เต๊ะเด็ง  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.  นางสาวนูรอัยนี  มะและ  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่